Wilman käyttäjätunnukset

Huoltajat, opettajat ja henkilökunta voi tehdä itse oman henkilökohtaisen tunnuksen Wilmaan.

Tunnuksen tekoa varten tulee olla toimiva sähköpostiosoite. Wilma ohjaa tunnusten teossa vaihe vaiheelta. Mikäli sähköpostiosoitetta ei ole, ota yhteyttä koulun toimistoon.

Tunnuksen tekemistä varten tarvitaan lisäksi avainkoodi, jonka saa koululta. Huoltajille avainkoodit jaetaan syksyn vanhempainilloissa elokuussa.

Henkilökohtainen tunnus tehdään täällä

Jos huoltalla on useampia lapsia (kunnan nimi) kouluissa, voi heidät kaikki yhdistää samaan tunnukseen. Yhdistäminen tehdään samalla sivulla. Yhdistämistä varten huoltajan tulee tietää nykyisten Wilma-tunnusten salasanat sekä kunkin lapsen henkilötunnus.

Tunnus on huoltajakohtainen, eikä sitä saa missään tapauksessa antaa lapsen tietoon/käyttöön.

Lisätietoja ja ohjeita saat: Päivi Tiikkainen, 0400-370152, [email protected]